Historie

SØSTERLOGE NR. 3 FREJAS HISTORIE:Søsterloge nr. 3 Freja, Odense, er den første søsterloge i provinsen -  eller Rebekkaloge, som det hed dengang – der blev institueret den 5. januar 1913. En kreds af logebrødre og deres hustruer fra broderloge nr. 5 Fyen rejste til København for at blive optaget i søsterloge nr. 1 Caroline Amalie, og således blev denne loge moderloge til søsterloge nr. 3 Freja.


På den tid var det en naturlig sag, at brødre kunne optages i en søsterloge, og logens første overmester var da også en mand, broder Th. Tømmerup. Først fra 1923 blev overmesteren en kvinde, og siden da har en lang række søstre med stor dygtighed ledet vores loge.


Søsterloge nr. 3 Freja er i dag selv moderloge til 4 søsterloger: Nr. 13 Fidelitas, Nyborg, nr. 15 Semper Ardens, Odense, nr. 17 Sinceritas, Svendborg og nr. 18 Vesta, Vejle. Herudover afgav Freja en del søstre til logerne nr. 77 Pax Eterna, Odense, og nr. 90 Dronning Christine, da de blev institueret.


En af de arbejdsopgaver, som skiftende embedsmænd i perioden med taknemmelighed har påtaget sig, er videreførelse af de traditioner, som kendetegner en så gammel loge som vor.


Syforeningen, stiftet i november 1911, fortsætter i fin form. Både Syforeningen og logen donerede op gennem 90’erne store bidrag til de rumænske forældreløse børn, hvis kummerlige tilværelse flere TV-udsendelser havde berettet om.


Frejas Julestemning kører uændret år efter år – traditionen stammer fra 1924, og på dagen er der deltagelse af brødre og enker fra broderloge nr. 5, Fyen.


Vores ejendom, (Oppermansvej 14, Odense) som består af 6 lejligheder, og som bestyres af Søsterfonden, har vist sig at være en fremsynet og rentabel anskaffelse. Lejlighederne udlejes primært til logens søstre eller nære familiemedlemmer.


Afholdelse af jubilarernes aften er også en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor vi får lejlighed til at takke alle vore jubilarer for det, de er og har været for vor loge. Derudover inviteres ældre søstre, som ikke længere ønsker at deltage i logeaftnerne, til en eftermiddagskomsammen, hvor der bliver serveret kaffe og kage, og der er musikalsk underholdning.


Siden 1979 har Freja haft børn i SOS-børnebyerne. Der har efterhånden været mange børn, som vi har fulgt fra de var ganske små, til de som voksne med en uddannelse kunne klare sig selv. Også i dag har vi to børn, som vi følger nøje.


I 1995 havde vi for første gang besøg af svenske søstre fra vores venskabsloge, Rebeckaloge nr. 78 Nathalia i Ängelholm. Tanken om at få en venskabsloge blev grundlagt nogle år før, da en svensk søster helt tilfældigt besøgte vor loge, og venskabsbånd blev dannet. Siden har der været besøg hvert andet år, skiftevis i Sverige og i Danmark, og det har været til stor glæde for de deltagende søstre.


En væsentlig ting i 1997 – vi skulle ikke længere kaldes Rebekksasøstre eller Rebekkaloger – nu var vi i ligestillingens navn blevet til en Odd Fellow Søsterloge.


Sidst i 90’erne fik Freja sin egen hjemmeside med billede af embedsmændene, oversigt over mailadresser og logens program, sammen med en kort introduktion til logens historie.


I januar 2002 opstod ideen om at afholde et forårsmarked bestående af hjemmelavede ting af enhver slags, loppemarkedsfund, tøj osv. En gruppe af søstre gik sammen om arrangementet, som er blevet afholdt siden hvert andet år, og som har skaffet fine donationer til børn og unge i lokalområdet.


I 2004 etableredes Freja Gruppen for yngre 3. grads søstre. Gruppen mødes på skift i hinandens hjem, altid med deltagelse af en erfaren søster, og her berettes om mange emner indenfor Ordenen, der stilles mange spørgsmål, gives mange svar og knyttes mange bånd søstrene imellem.


Som alle institutioner under Odd Fellow Ordenen arbejder søsterloge nr. 3 Freja på to fronter: Det udadvendte arbejde og det indadvendte. Det udadvendte arbejde har gennem de mange år resulteret i donation af hundredtusindvis af kroner til taknemmelige modtagere fra alle sider af samfundet. Det indadvendte arbejde foregår i os selv – vi tilegner os Odd Fellow Ordenens grundregler og arbejder aktivt på at opfylde Ordenens formål.


Frejas historie har været præget af mange omskiftelser, to verdenskrige og de udfordringer, der altid vil være i et samarbejde mellem mennesker. Logen har et stabilt medlemstal på omkring 80 søstre, og logens embedsmænd og de mange søstre har altid arbejdet ud fra de givne vilkår og altid under ansvar for det, der er Odd Fellow Ordenens arbejdsgrundlag.


Assens, december 2016

Eva Rasmussen

Storherold