Valgte Embedsmænd

Overmester

Kiril Britt Rasmussen

Undermester

Jonna Korch Therkelsen

Sekretær

Helle Sølverblad Hansen

Kasserer

Anne Mette Lundtofte

Skatmester

Karen Melgaard Urbak

Fungerende eksmester

Connie Hansen

Storrepræsentant

Sally Kelbøl

Storrepræsentant

Ane Marie Jørgensen